fbpx

Facebook

Twitter

Taal/Language

Seminars Philipp Bayer

2023
29 Sept-1 Oct, ZOETERMEER
15-17 Dec, AMSTERDAM
 
 
Social Media:
 
fbiconinstaicontwittericon whatsappicon
 

Promo video

Ip Man 4 official trailer

De contributie wordt in elk eerst deel van de maand automatisch geïncasseerd. (Hiervoor dient het separate SEPA machtigingsformulier te worden ingevuld) Tijdens de schoolvakanties moet de maandelijkse contributie worden doorbetaald, aangezien het tarief berekend is naar jaarbasis. Opzegging van uw lidmaatschap, dient uiterlijk één maand vooraf te worden gemeld. De contributie gaat door totdat de opzegging van het lidmaatschap is gemeld bij de leraar, achterstallige contributie dient uiteraard wel betaald te worden. Restitutie van reeds betaalde contributie of een gedeelte daarvan is niet mogelijk, bij opzegging van het lidmaatschap. Bij het in gebreke blijven van tijdige afmelding en voldoen van de contributie wordt de leerling na 6 maanden automatisch uitgeschreven. De contributie over deze 6 maanden blijft men desondanks onvoorwaardelijk verschuldigd en zal zo nodig via rechtswege worden geïnd. Door ondertekening van het VTKFAE inschrijfformulier verklaar ik bekend te zijn met bovenstaande reglementen en tevens zelf als lid aansprakelijk te zijn voor letsel, eventuele schade, diefstal of verlies van eigendommen, welke kunnen ontstaan tijdens of door mijn aanwezigheid in de Ving Tsun school. Foto’s en/of video’s die gemaakt worden tijdens de trainingen kunnen gebruikt worden voor marketingdoeleinden van de school en op sociale media. Tevens ga ik akkoord met automatische incasso van de éénmalige opzegtermijn, de maandelijkse contributiegelden en de jaarlijkse verenigingsbijdrage die zal worden geïncasseerd in de maand november. (mits lidmaatschap 3 maanden of langer geleden is ingegaan.) Alle tariefinformatie is transparant terug te vinden op de website: http://www.wslvt.nl

 

FaceBook  Twitter

Lid van:                                                                                                                                Erkend door:

aangesloten bij2                          Erkend leerbedrijf

Ving Tsun Kung Fu      Ving Tsun Athletic          World Wing Chun    WSL Students                                  SBB
  Int. Association             Association                       Union                      Association