fbpx

Facebook

Twitter

Taal/Language

Wong Shun Leung is geboren op 8 mei 1935 als oudste zoon van een Kantonese geneesheer, die hem zijn kennis doorgaf. De thans als geneesheer en herbalist be­kendstaande man was al sinds zijn jongste jaren ondersteboven van vechten.

Omdat zijn vader goed bekend was in de plaatselijke Kung-Fu scene kreeg hij vaak de gelegenheid om de vechtstijlen te bekij­ken en te bewonderen. Al vroeg begon hij zich te interesseren voor de daken van flats en afgelegen parkeerterreinen, omdat daar de meeste bendeoorlogen en persoonlijke geschillen werden uitgevochten. Wong leerde al vroeg de aldaar geldende wet kennen; " Sla eerst en vraag later !" WSL kreeg contact met leerlingen van verschillende vechtstijlen, die hem tot een Kung-fu studie motiveerden. Op de leeftijd van 15 tot 16 jaar probeerde WSL verschillende Kung-fu stijlen uit.

 " Sla eerst en vraag later!"

Hij begon met Tai-Chi Chuan. Al snel werd hij geconfronteerd met het westerse boksen, in dit boksen zag hij goede praktische toepassingen en hij begon regelmatig te trainen. Toen WSL zijn toenmalig boksleraar bij vergissing te hard trof, raakte deze geïrriteerd en viel hem aan. Wong, uit zijn mond en neus bloedend, is het desondanks gelukt om zijn leraar in een hoek te dringen en hem K.O. te slaan.

Na deze dag is Wong gestopt met boksles, hij had het respect voor deze leraar verloren. Ving Tsun Kung-Fu was in deze tijd nauwelijks bekend en Yip Man was de enige leraar met naam. WSL bezocht op zijn 17e de school van Yip Man. Wong observeerde de leerlingen bij de chi sau training. Deze bewegingen leken hem in vergelijking met zijn bokservaringen, zeer onpraktisch en innerlijk lachte hij het VT uit. Al snel werd hij door een leerling tot een gevecht uitgedaagd. Al na enige seconden lag Wong zijn tegenstander op de grond. Yip Man vroeg hem ietwat onthutst, of Wong tegen een van zijn oudere leerlingen wilde vechten. Wong nam de uitdaging aan en had wederom geen probleem het gevecht te winnen. Yip man zag dit als een uitdaging en vocht nu zelf tegen WSL. Wong herinnerde zich de gebeurtenis met zijn boksleraar en dacht dat hij het tegen de 59-jarige Yip Man makkelijk zou hebben. Met veel voetenwerk en snelle bewegingen wilde hij hem vermoeien. Yip Man echter was zeer tactisch en manouvreerde Wong in een hoek. Toen deze een trap wilde maken, werd hij door Yip Man uit evenwicht gebracht. WSL viel tegen een muur en Yip Man overbrugde de afstand snel en maakte met enige slagen duidelijk, dat als hij het gewild had, Wong zwaar had kunnen verwonden. De lichaamscontrole en snelheid van Yip Man verrasten Wong volledig en hij wist dat hij zijn meester gevonden had.Perfectie en balans De volgende dag vocht Wong opnieuw, ditmaal tegen Yip Bo Ching, een van de beste leerlingen van Yip Man. Yip Bo Ching won met gemak. Dit overtuigde Wong volledig en hij werd een officiële leerling van Yip Man. De toendertijd 60 jarige Yip Man observeerde de zeer hard trainende en ambi­tieuze Wong. Hij vertelde zijn oudste leerling, Leung Sheung, dat hij ervan overtuigd was dat zijn VT, Wong na een jaar bekend zou maken in Hong Kong. Yip Man vergiste zich, het duurde geen jaar, maar slechts 3 maanden. WSL woog toendertijd slechts 53 kilo. Hij nam elke uitdaging aan en kwam steeds als winnaar uit de strijd. Tussen zijn 18e en 19e jaar vocht Wong meer dan 60 gevechten. Wong wekte bij sommigen afgunst op en zo kwam het dat er mensen betaald werden om tegen hem te vechten. WSL had bereikt dat VT het onderwerp van gesprek werd in Hong Kong. Eindelijk was er een stijl die werkelijk succesvol was!

'Lee was lui en leerde langzaam.' 

De nog jongere Wong Shun Leung op de set met Bruce Lee, zijn leerling.William Cheung, een eveneens bekende VT vechter, introduceerde Lee Siu Lung ( Bruce Lee ) bij VT. WSL merkte al snel dat Lee zijn VT studie niet serieus nam, lui was en daardoor langzaam leerde. Kwam hij met de wet of een tegenstander in conflict, dan ging hij ervan uit dat William  of zijn vader hem wel uit de problemen zou halen. Toen William, die als vechter het voorbeeld was voor Lee, naar Australië vertrok, voelde Lee zich verlaten in een agressieve omgeving. Hij wendde zich tot WSL om serieus VT te leren. Vanwege zijn veranderde trainingsinstelling wilde hij privé-les van Wong, Deze bedankte daar echter voor. Lee was niet voor een gat te vangen, en liep na school snel naar het huis van Wong, om daar voor zijn medeleerlingen aan te komen. Toen deze kwamen, beweerde hij met een treurige uitdrukking dat Wong niet aanwezig was. Iedereen ging naar huis, maar Lee keerde terug en kwam zo tot zijn gewenste privé-les Gedurende anderhalf jaar onderrichtte Wong bijna dagelijks de slimme en vindingrijke leerling. Al snel voelde Wong dat Lee's kracht in het chi sau lag. Zijn reflexen ontwikkelden zich zo goed dat hij in staat was op elke aanval en op elke krachtinwerking van de tegenstander te reageren. Zijn training zou zeker aangehouden hebben om het VT in zijn geheel te leren, maar de ouders van Lee stuurden hun zoon, op grond van zijn gecompliceerde levensloop, naar de VS. De vriendschap tussen Wong en Lee verwaterde en beperkte zich tot het schrijven van brieven of een bezoek wanneer Lee voor filmopnamen of een bezoek aan zijn ouders in Hong Kong was. Toen Lee in de VS begon met het onderrichten van VT, wendde hij zich steeds weer tot WSL om helderheid te verkrijgen over verschillende technieken. Wong, die een vechter is, was Lee's idool. Voordat een situatie optrad, had Wong de reactie al in zijn hoofd. Toen Lee kort voor zijn dood Hong Kong weer een keer bezocht, raakte hij in een langdurige discussie met Wong over de theorie en de technieken van het door hem ontwikkelde Jeet Kune Do. De kern van de discussie was, dat behalve Lee, niemand anders het systeem kon leren. Lee had zijn systeem nooit moeten ontwikkelen. Zonder de grondbeginselen van het VT, zou niet een leerling in staat zijn , zijn systeem te beheersen. Lee zelf, heeft het VT traditioneel en stap voor stap geleerd. Hij vocht op straat om ervaringen op te doen en probeerde deze vervolgens in een nieuw systeem onder te brengen. Chi sau is een belangrijk element van het VT systeem. De nieuwe lesmethoden leken onmogelijk. Een schakel in de ketting mistte. Wong probeerde Lee duidelijk te maken dat hij meer geduld moest opbrengen.

'Tot zijn kunst verworden.' 

Tot zijn kunst verwordenWong Shun Leung is overleden op 28 januari 1997 ten gevolge van een beroerte. Een schok voor iedereen die hem heeft gekend. Hij was altijd erg openhartig. Zijn lesmethoden leken autoritair en traditioneel, maar hij was altijd bereid om zijn leerlingen te adviseren en hun vragen te beantwoorden. Ook gaf hij les, in tegenstelling tot Yip Man aan niet-Chinezen. WSL was een schoolvoorbeeld van een mens, die tot zijn kunst verworden is. Hij begon als een talentvolle vechter en bestudeerde de fysieke en psychische aspecten van het VT en hij werd een met het VT Hij was een man die naar gelang de situatie een zachte of harde stem gebruikte. Hij kende zijn grenzen en daardoor ook de grenzen van anderen. Hij werkte rustig, ontspannen en in zijn doen of laten; onverstoorbaar. Zijn praktische levenswijze kun je vergelijken met een zwaard; niet gevaarlijk, tot men het vlijmscherpe lemmet voelt.

Auteur: Philipp Bayer

Vertaling: Han Brens

 

Dave van der Poel over Wong Shun Leung

In 1994 en 1995 had ik de eer om aan enkele seminar van Wong Shun Leung te mogen deelnemen. Ik was nog jong, maar ik weet nog goed dat de man zoveel indruk op me maakte. Hij zou zonder meer de reden zijn dat een groot deel van mijn leven in het teken zou staan van Ving Tsun. De man was uitzonderlijk en revolutionair. Na deze seminars was de richting duidelijk. Ik herinner mij zijn zware stem en de eenvoud waarmee hij zich bewoog. Maar ook zijn lach, sigaretje buiten en glas rode wijn…

 

FaceBook  Twitter