fbpx

Facebook

Twitter

Taal/Language

De VTKFIA is een organisatie die het Wong Shun Leung Ving Tsun in Europa vertegenwoordig. Aan het hoofd van deze organisatie staat Philipp Bayer, een in het voormalig Joegoslavië geboren Duitser.

VTKFIA Round Red Blue Large Web 
 

phbportetPhilipp ging in 1983 naar Hong Kong en leerde daar Wong Shun Leung kennen. Zijn training startte. Door grote belangstelling voor het Ving Tsun van Wong in Duitsland richtte hij in daar de Ving Tsun Martial Arts Association op.

In 1990 onderging deze een naamsverandering en kreeg de naam: Ving Tsun Kung Fu Association Europe. De reden hiervoor was dat Wong de uitdrukking ‘Martial Art’ niet goed bij zijn Ving Tsun vond passen. Hij zei: ”Ving Tsun is not an art, it’s a skill.” In 2019 wijzigde Philipp de naam naar Ving Tsun Kung Fu International Association omdat er ook steeds meer scholen van buiten Europa aan sloten.  

 

”Ving Tsun is not an art, it’s a skill.”

Nederland sloot zich bij de VTKFAE (Later VTKFIA) aan in 1995. De scholen die zich toen aansloten hadden echter al zo’n 20 jaar ervaring in het Ving Tsun van Wang Kiu. Het Ving Tsun van Wong Shun Leung had echter een andere structuur en andere principes. Redenen genoeg om voor sommigen opnieuw onder aan de ladder te beginnen. Inmiddels hebben de scholen Nederland in 2019 al weer het 25 jarig jubileum gevierd.

Philipp geeft uitleg tijdens een seminar

Wong Shun Leung heeft vele scholen van de VTKFAE bezocht en heeft er vele seminars geleid. Ook in Nederland. Helaas is hij in 1997 overleden. Philipp Bayer is nu degene die seminars geeft aan scholen van de VTKFAE, maar ook daarbuiten. Met de inzichten en principes van Wong Shun Leung weet hij steeds meer mensen te overtuigen van Wong’s systeem. Binnen Europa zijn er dan ook al ruim 50 scholen in Duitsland, Belgie, Nederland, Frankrijk, Oostenrijk, Hongarije, Spanje, Zwitserland, Griekenland, Italie, Moldavie, Kroatië, Polen, Hongarije en het Verenigd Koninkrijk. De Europese grenzen zijn inmiddels ook al overschreden tot de Verenigde Staten en Canada. Nederland telt 9 scholen.

‘Meer dan 50 scholen, maar NIET commercieel!’

De belangen van de VTKFIA zijn echter niet commercieel. Ons doel is niet gebaseerd op geld of ontelbare leden. Kwaliteit en het doorgeven van Wong’s Ving Tsun, zijn de voornaamste drijfveren.

 

FaceBook  Twitter